Grzegorz Sztuk

O mnie

Grzegorz Sztuk ur. 05.03.1951 roku w Łodzi. Po ukończeniu PLSP w Łodzi studia w PWSSP w Gdańsku na wydz. Malarstwa i Rzeźby – kierunek Rzeźba w pracowni prof. Franciszka Duszenki. Dyplom w 1978 roku w pracowni prof. Adama Smolany. Od września 1978 roku pracuje w PLSP w Gdyni – Orłowie jako nauczyciel rzeźby, ceramiki i form użytkowych – pracownia drewna. W 1980 roku przenosi się do Szczecina gdzie w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych otwiera nowy kierunek Formy Użytkowe – pracownia drewna.

Zajmuje się małymi formami rzeźbiarskimi, rzeźbą plenerową i ceramiką, biorąc udział w licznych plenerach ceramicznych i rzeźbiarskich w kraju i za granicą. W międzyczasie realizuje liczne prace z zakresu medalierstwa, małych form rzeźbiarskich, rzeźb plenerowych.

Od 1978 roku wystawia swoje prace w Sopocie, Elblągu, Gdańsku. Bierze udział w wystawach zbiorowych m. innymi w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie, Łodzi. Wystawia w Niemczech i Szwecji. Zajmuje się także rzeźbą monumentalną biorąc udział w licznych konkursach rzeźbiarskich ( dwukrotnie – Pomnik Grudnia 78, Pomnik Niepodległości w Szczecinie). Realizacje rzeźbiarskie na terenie m. Cedyni – cykl płaskorzeźb plenerowych i wolno stojący akcent rzeźbiarski; płaskorzeźby-tablice na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim; w Witnicy k/Gorzowa – monumentalna forma rzeźbiarska; rzeźby plenerowe w Szczecinie i Buku k/Szczecina oraz w Sant Marten Vesubi we Francji.

Tworzy rzeźby w brązie, drewnie, stali, żywicach i ceramice. Jest autorem wielu tablic pamiątkowych, medali i statuetek. Prace w zbiorach BWA – Sopot, Elbląg – Galeria EL, ZAR – Warszawa, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Niemcy, Szwecja, Francja.

Od 1985 roku współpracuje z firmą Pol–Glass budującą Aqua Parki, projektując i realizując dla niej różnego rodzaju użytkowe formy rzeźbiarskie (zabawowe), które spotkać można w Polsce (Aqua Park w Krakowie, Polkowicach, Pogorzelicy), a także w Danii, Niemczech, Szwecji, Rosji, Ukrainie, Szwajcarii i Holandii. W swojej twórczości zajmuje się także wykonywaniem elementów scenografii, współpracując teatrami i operą szczecińską. Od 1991 roku do 2006 pełni funkcję dyrektora Liceum Plastycznego w Szczecinie. Odznaczony „Gryfem Pomorskim” i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.