Usługi

Realizuje wszystkie prace z zakresu rzeźby lub zbliżonych do niej zagadnień (przestrzenne lub płaskie elementy scenograficzne).

Powstające prace wykonywane są w różnorodnych technikach i materiałach: gips, drewno, sztuczny kamień, ceramika, stal, brąz, żywice i inne. Powstające prace na zlecenie są realizowane w ciągłym kontakcie ze Zleceniodawcą, od fazy projektów wstępnych (szkiców koncepcyjnych), projektów podstawowych (model w skali), projektu realizacyjnego ( model w skali 1:1) aż do realizacji końcowej ( np.odlew w brązie).

Wieloseryjne zlecenia wykonywane w gipsie lub żywicach realizowane są w formach silikonowych, a powielane prace ceramiczne w formach wieloczęściowych – gipsowych. Możliwość ciągłej konsultacji ze Zleceniodawcą daje mu możliwość urzeczywistnienia jego pomysłu oraz stwarza możliwość ingerencji w powstające dzieło na każdym etapie jego realizacji, a także w wyborze materiału.

  • plakiety, medale, statuetki, małe formy rzeźbiarskie
  • tablice pamiątkowe
  • płaskorzeźba i rzeźba portretowa
  • rzeźba plenerowa i monumentalna
  • rzeźbiarskie elementy scenograficzne
  • projekty i realizacja form zabawowych do aquaparków
  • renowacja mebli – dorabianie brakujących elementów